Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle programma’s die door Mediteer Nu worden georganiseerd en aangeboden. Mediteer Nu biedt online programma’s aan. Deelnemers die toegang kopen tot een online jaarprogramma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Online jaarprogramma’s

Van onze online jaarprogramma’s staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Betaling online programma’s

Betaling van het jaarprogramma gebeurt bij aankoop van het jaarprogramma. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Een volgend jaartermijn wordt automatisch geïncasseerd tenzij een deelnemer vooraf opgezegd heeft. Hiervoor wordt een maand vooraf een email gestuurd. Indien een volgend termijn niet geïncasseerd kan worden, zal de toegang tot het jaarprogramma worden beëindigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het jaarprogramma te volgen. Door akkoord te gaan met de eerste betaling is een deelnemer hiervan op de hoogte.

Annulering

Na aanvang van het online jaarprogramma is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer van het online jaarprogramma niet toegestaan om afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het jaarprogramma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Mediteer Nu hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid

Mediteer Nu doet er alles aan om het jaarprogramma voor iedere deelnemer op een prettige manier te laten verlopen.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan het online jaarprogramma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Mediteer Nu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Ons jaarprogramma is bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou.

Niets in dit jaarprogramma is een belofte of garantie voor specifieke resultaten.

Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@mediteernu.com

Mediteer Nu is een handelsnaam van O’Prinsen & Partners